โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
“รูปดอกบัวหลวง แสดงถึง ความรู้คู่คุณธรรม”
 
ปรัชญาของโรงเรียน  “ความรู้คู่คุณธรรม”