โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ภาพกิจกรรม
สอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,15:42   อ่าน 314 ครั้ง