โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ภาพกิจกรรม
งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณท่านพรพนม จันทรเทพ นายอำเภอพะโต๊ะ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ชมรมแม่บ้านและศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน ตลอดจนลูก ๆ นักเรียนทุกคน ที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมาสบทบทุนในการ #ปูกระเบื้องลานจัดกิจกรรมใต้อาคาร #ทำหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร และ #พัฒนาการศึกษา ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบูชา จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวญาติมิตร บุคคลที่ท่านเคารพนับถือจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ ????????????
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,22:05   อ่าน 232 ครั้ง