โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
80 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนงค์นาถ ศรีทองกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0613586840