โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ (อ่าน 177) 07 ก.ย. 65
ขอขอบพระคุณ #ชมรมวิ่งเก็บเหรียญ อำเภอพะโต๊ะ นำโดยคุณวิสุทธิ์ ทองศิริ และคณะเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์กีฬา มูลค่า 10,000 บาท (อ่าน 177) 07 ก.ย. 65
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 176) 07 ก.ย. 65
ขอขอบคุณ สจ.สัมฤทธิ์ ออตเล่ง พร้อมคณะ ที่ได้ร่วมบริจาคพัดลมให้แก่โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ และได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการติดตั้งภายในห้องเรียนอาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 157) 07 ก.ย. 65
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และกำหนดการเข้าค่ายวิชาการ (อ่าน 630) 06 พ.ค. 65
ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ อนุบาล 1 ค่ะ (อ่าน 593) 06 พ.ค. 65
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าระดับประเทศ (อ่าน 582) 06 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3571) 15 ก.พ. 65
ขอให้ผู้ปกครองมารับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน เงินเยียวยานักเรียน และนมโรงเรียน ตามวันและเวลาดังกล่าว (อ่าน 3713) 05 ก.ย. 64
เลื่อนเปิดเรียน จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3947) 30 มิ.ย. 64
แจ้งท่านผู้ปกครอง ปิดการเรียนการสอนแบบ (on site) ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 และเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3736) 15 มิ.ย. 64
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียน ป. 2 – ป.3 (อาคารสีชมพู) เวลา 09.00 น. –12.00 น. (อ่าน 3709) 17 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุดในแต่ละรายวิชา (อ่าน 3717) 13 พ.ค. 64
การจำหน่ายกระเป๋านักเรียนแก่นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนเดิม (อ่าน 3678) 13 พ.ค. 64
เลื่อนการเปิดเทอม จากเดิม วันที่17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน (อ่าน 3641) 13 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ จำนวน ๔ คน ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร ....ขอชื่นชมค่ะ (อ่าน 3996) 12 มี.ค. 64
ตารางการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์โควิด (อ่าน 3736) 03 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3750) 03 มี.ค. 64
แจ้งท่านผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 (อ่าน 3716) 28 ม.ค. 64
รับอาหารเสริมนมภายในวันที่ 14-15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. (อ่าน 3710) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 6735) 03 ม.ค. 64
"กิจกรรมสะสมแต้ม แลกถุงผ้า" ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6880) 03 ส.ค. 63
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (อ่าน 7267) 28 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 7062) 28 เม.ย. 62