โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
90 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับอาหารเสริมนมภายในวันที่ 14-15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. (อ่าน 7) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3000) 03 ม.ค. 64
"กิจกรรมสะสมแต้ม แลกถุงผ้า" ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3113) 03 ส.ค. 63
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (อ่าน 3312) 28 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3351) 28 เม.ย. 62