โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
80 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียน ป. 2 – ป.3 (อาคารสีชมพู) เวลา 09.00 น. –12.00 น.

รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียน ป. 2 – ป.3 (อาคารสีชมพู) เวลา 09.00 น. –12.00 น.

อนุบาล 1 - 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

***เอกสารที่ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านเตรียม

  - สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน พร้อมรับรองสำเนา 2 ใบ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน พร้อมรับรองสำเนา 2  ใบ

   - ใบเสร็จ ที่ระบุเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน ระบุชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน และชื่อนักเรียนชัดเจน

(หากเป็นใบเสร็จที่พิมพ์ ไม่ได้เขียนด้วยปากกา ให้ถ่ายเอกสารมาด้วยครับ เพราะต้องเก็บนาน หมึกอาจจะจางได้)

    * อนุบาล ระบุใบเสร็จ 300 บาท

    * ประถม ระบุใบเสร็จ 360 บาท

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2564,21:53   อ่าน 69 ครั้ง