โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนเปิดเรียน จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
อ้างถึง หนังสือคำสั่งจากจังหวัดชุมพร ที่ 1863/2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT 19) สำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ด้วยทางโรงเรียนได้รับแจ้งด่วนจากต้นสังกัด ให้ทุกเรียนงดจัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน หรือออนไซต์ (On-Site) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) หรือวิธีการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน เช่น เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ (On-Demand) เรียนที่บ้านด้วยการรับเอกสาร (On-Hand) เป็นต้น
แล้วเปิดเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2564,13:08   อ่าน 3837 ครั้ง