โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าระดับประเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
วิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าระดับประเทศ 

โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,02:24   อ่าน 527 ครั้ง