โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่นระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,13:27   อ่าน 3809 ครั้ง