โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนขนาดกลางที่ีมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ีมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,13:30   อ่าน 3771 ครั้ง