โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าค่า
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศต่อเนื่อง 2 ปี ขึ้นไป
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,13:38   อ่าน 3799 ครั้ง