โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
80 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนเปิดเรียน จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 39) 30 มิ.ย. 64
แจ้งท่านผู้ปกครอง ปิดการเรียนการสอนแบบ (on site) ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 และเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 28) 15 มิ.ย. 64
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียน ป. 2 – ป.3 (อาคารสีชมพู) เวลา 09.00 น. –12.00 น. (อ่าน 69) 17 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุดในแต่ละรายวิชา (อ่าน 83) 13 พ.ค. 64
การจำหน่ายกระเป๋านักเรียนแก่นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนเดิม (อ่าน 62) 13 พ.ค. 64
เลื่อนการเปิดเทอม จากเดิม วันที่17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน (อ่าน 59) 13 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ จำนวน ๔ คน ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร ....ขอชื่นชมค่ะ (อ่าน 203) 12 มี.ค. 64
ตารางการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์โควิด (อ่าน 148) 03 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 159) 03 มี.ค. 64
แจ้งท่านผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 (อ่าน 214) 28 ม.ค. 64
รับอาหารเสริมนมภายในวันที่ 14-15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. (อ่าน 196) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3228) 03 ม.ค. 64
"กิจกรรมสะสมแต้ม แลกถุงผ้า" ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3397) 03 ส.ค. 63
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (อ่าน 3489) 28 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3558) 28 เม.ย. 62