โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
80 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับคะแนนสูงสุด NT ในระดับโรงเรียน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฏฐธิดา ภูแล่นคู่
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,23:21   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคะแนนสูงสุด NT ในระดับโรงเรียน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายทักดนัย อินทโชติ
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,22:14   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนน O-NET สูงสุดในรายวิชาภาษาอังกฤษ 90 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปาลิตา จิตจำ
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,16:19   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนน O-NET สูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 69.60 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัชพล พิชัย
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,16:18   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนน O-NET สูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ 70 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฉัตรเมธี เพิ่มพูล
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,16:16   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนน O-NET สูงสุดในรายวิชาภาษาไทย 90 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฐาปกรณ์ สิทธิฤทธิ์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,16:14   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนน O-NET สูงสุดในรายวิชาภาษาอังกฤษ 90 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภัทรศกร อุ่นซี่
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,16:11   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายปรินทร ศรีบุรินทร์ 2. เด็กชายรัตนโชติ มุมทอง 3. เด็กชายถนัดกิจ โสภณ
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,23:08   อ่าน 249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 21 กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายธนภัทร คล้ายรุ่ง 2. เด็กหญิงสุภัทธิรา เอี่ยมหิรัญ 3. เด็กหญิงปภาธาณ กิ้มฉาย
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,23:05   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 20 กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายกิตติศักดิ์ วังสงคราม 2. เด็กชายธนรัตร์ พิณเอก 3. เด็กหญิงจันทรา คุณทวี
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,23:03   อ่าน 170 ครั้ง