โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
80 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๒๑ การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนริศร์ ไชยมาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,21:37  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๒๐ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งกาญจนา แก่นกูล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,21:35  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๒๐ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณา ขาวแขก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,21:33  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๑๗ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภาวรรณ จันทะบุรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,21:32  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๑๑ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณา ขาวแขก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,21:30  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๑๑ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ ทองดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,21:28  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 9 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณา ขาวแขก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,14:36  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 10 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณา ขาวแขก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,14:35  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 10 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสุมณธา แก่นกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,14:28  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ ๙ การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกันนิกา ประเสริฐการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,14:26  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..